وقتی BBC از انقلابی بودن سعید جلیلی میگوید

به گزارش ظهور۱۲ به نقل از صابرنیوز، بی بی سی فارسی، در مطلبی که حدود یک سال پیش در خردادماه ۹۱ منتشر کرده بود، تحلیلی از شخصیت انقلابی سعید جلیلی ارائه داده بود که این روزها خواندن آن خالی از لطف نیست. شخصیتی که این روزها به عنوان نماینده گفتمان مقاومت در انتخابات یازدهمین دوره […]

به گزارش ظهور۱۲ به نقل از صابرنیوز، بی بی سی فارسی، در مطلبی که حدود یک سال پیش در خردادماه ۹۱ منتشر کرده بود، تحلیلی از شخصیت انقلابی سعید جلیلی ارائه داده بود که این روزها خواندن آن خالی از لطف نیست.

شخصیتی که این روزها به عنوان نماینده گفتمان مقاومت در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری حضور دارد و روحیه استکبار ستیز آن وحشتی بر جان جهانیان انداخته است.

این مطلب نشاندهنده وحشتی است که دشمنان ایران اسلامی از شخصیتی انقلابی همچون جلیلی دارند و دلیل محکمی است بر شایستگی نمایندگی دکتر جلیلی برای گفتمان مقاومت:

بی بی سی فارسی اینگونه گزارش داده بود: “سیاستمداری که راه رفتن او به سبب پای مصنوعی اش صدمات جنگ ایران و عراق را تداعی می کند و شیوه رفتار ساده اش که رسانه های ایران با انتشار تصاویر پی در پی سعی در تثبیت آن دارند، بیش از هر چیز یاد آور رفتار سیاستمداران صدر انقلاب بهمن ۱۳۵۷ است.”

۹ خرداد ۱۳۹۲ |
KHAMENEI