قتل رفیق بخاطر آزار و اذیت همسرش

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۲ تیر ماه سال ۸۷ ماموران در جریان ناپدید شدن مردی به نام سعید قرار گرفتند. خانواده سعید مدعی شدند او دو روز قبل برای رفتن به محل کارش از خانه خارج شد و دیگر بازنگشت. با طولانی شدن غیبتش به هر جایی که احتمال می دادیم آنجا باشد سر زدیم […]

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۲ تیر ماه سال ۸۷ ماموران در جریان ناپدید شدن مردی به نام سعید قرار گرفتند.

خانواده سعید مدعی شدند او دو روز قبل برای رفتن به محل کارش از خانه خارج شد و دیگر بازنگشت. با طولانی شدن غیبتش به هر جایی که احتمال می دادیم آنجا باشد سر زدیم اما هیچ خبری از او نبود به همین خاطر به اداره آگاهی مراجعه کردیم.

پس از این شکایت تیمی از ماموران تحقیقات خود را آغاز کرده و با انجام تجسسهای گسترده موفق به دستگیری یکی از دوستان سعید در این رابطه شدند.

متهم به نام اسماعیل در بازجویی ها به قتل اعتراف کرد و گفت: یک شب وقتی به خانه آمدم همسرم هراسان بود. چند بار از او پرسیدم چه اتفاقی افتاده اما جوابی نداد . سرانجام با اصرارهای من راز جنایتی سیاه را باز کرد. همسرم مدعی شد که وقتی من سر کار بودم ، سعید به زور وارد خانه شده و او را مورد آزار و اذیت قرار داده است. شنیدن این موضوع خیلی آزارم داد. به همین خاطر از همسرم خواستم با سعید تماس بگیرد و او را به بهانه ای به خانه دعوت کند.

وی افزود: وقتی سعید به خانه آمد من او را با ضربه های چاقو کشته و جسدش را در حوالی شهر رها کردم. من برای دفاع از همسرم دست به این جنایت زدم.

در ادامه همسر متهم به نام مریم نیز دستگیر شد که در بازجوییها حرفهای شوهرش را تائید کرد.

با تکمیل تحقیقات در دادسرا پرونده با صدور کیفرخواست برای متهمان به شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد که قضات دادگاه پس از محاکمه اسماعیل را به اتهام مشارکت در قتل به قصاص و همسرش را به اتهام معاونت در قتل به سه سال زندان محکوم کردند.

۸ خرداد ۱۳۹۲ |
KHAMENEI