تخریب تمام عیار دولت در برنامه با دوربین با حضور حسن روحانی + دانلود فیلم

ظهور۱۲ : حسن روحانی کاندیدای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در برنامه «با دوربین» شبکه یک سیما با مردم سخن گفت.وی بیشتر وقت خود را به جای ارائه برنامه های دولت آتی به تخریب دولت احمدی نژاد پرداخت. ظاهرا اقای روحانی هنوز متوجه این قضیه نشده اند که مردم به دنبال یک برنامه عملی اقتصادی هستند […]

ظهور۱۲ : حسن روحانی کاندیدای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در برنامه «با دوربین» شبکه یک سیما با مردم سخن گفت.وی بیشتر وقت خود را به جای ارائه برنامه های دولت آتی به تخریب دولت احمدی نژاد پرداخت.

ظاهرا اقای روحانی هنوز متوجه این قضیه نشده اند که مردم به دنبال یک برنامه عملی اقتصادی هستند نه دعواهای سیاسی و تخریب  این و آن .

دانلود فیلم

۷ خرداد ۱۳۹۲ |
KHAMENEI