سعید مرتضوی ؛ قبل و بعد از دادگاه متهمان کهریزک/تصاویر

دادگاه متهمین پرونده کهریزک صبح امروز دوشنبه برگزار شد.

دادگاه متهمین پرونده کهریزک صبح امروز دوشنبه برگزار شد.

۶ خرداد ۱۳۹۲ |
KHAMENEI