دانلود فیلم صحبت های علی اکبر ولایتی در برنامه با دوربین

ظهور۱۲ : «علی‌اکبر ولایتی» کاندیدای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری کشور در برنامه «با دوربین» شبکه یک سیما گفت: برای درمان اقتصاد و معیشت فرصت ۱۰۰ روزه می‌خواهم. دانلود فیلم

ظهور۱۲ : «علی‌اکبر ولایتی» کاندیدای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری کشور در برنامه «با دوربین» شبکه یک سیما گفت: برای درمان اقتصاد و معیشت فرصت ۱۰۰ روزه می‌خواهم.

دانلود فیلم

۶ خرداد ۱۳۹۲ |
KHAMENEI