فحاشی به هاشمی رفسنجانی در رسانه ها ضد انقلاب

ظهور۱۲ : پس از انتشار سخنرانی و بیانیه‌های هاشمی رفسنجانی مبنی بر پذیرفتن نظر شورای نگهبان و اینکه حتماً به عنوان یکی از اولین رای دهندگان پای صندوق‌ رای حاضر می‌شود رسانه‌های ضد انقلاب نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و به این دلیل که هاشمی تاکنون هیچ موضوع گیری رادیکالی و تندی علیه […]

ظهور۱۲ : پس از انتشار سخنرانی و بیانیه‌های هاشمی رفسنجانی مبنی بر پذیرفتن نظر شورای نگهبان و اینکه حتماً به عنوان یکی از اولین رای دهندگان پای صندوق‌ رای حاضر می‌شود رسانه‌های ضد انقلاب نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و به این دلیل که هاشمی تاکنون هیچ موضوع گیری رادیکالی و تندی علیه نظام نداشته در رسانه ها و شبکه های اجتماعی خود درحال فحاشی علیه وی هستند

۶ خرداد ۱۳۹۲ |
KHAMENEI