اعدام بازیگر زن معروف بحرینی + عکس

ظهور۱۲ : دیگر چیزی نمانده بود تا هنرپیشه بحرینی “فاطمه عبدالرحیم” زمان فیلمبرداری صحنه اعدام در سریال ( أی دمعة حزن لل ) واقعاً حلق آویز شود اما با سرعت عمل عوامل و حاضران در صحنه از مرگ حتمی نجات پیدا کرد. فاطمه میگوید: نمیدانم چه بگویم ، راستش خیلی ترسیده بودم و مرگ را […]

ظهور۱۲ : دیگر چیزی نمانده بود تا هنرپیشه بحرینی “فاطمه عبدالرحیم” زمان فیلمبرداری صحنه اعدام در سریال ( أی دمعة حزن لل ) واقعاً حلق آویز شود اما با سرعت عمل عوامل و حاضران در صحنه از مرگ حتمی نجات پیدا کرد.

فاطمه میگوید: نمیدانم چه بگویم ، راستش خیلی ترسیده بودم و مرگ را به چشم دیدم، در آن لحظات به خانواده ام فکر کردم و بیهوش شدم ، تنها بیاد دارم که گریه میکردم و صدای اطرافم را نمیشنیدم…حتی نبضهای گردنم را حس میکردم.

این بازیگر مشهور بحرینی زمانیکه برای ضبط سکانس صحنه اعدام روی چهارپایه اعدام ایستاده بود ناگهان پایش لیز خورد و واقعاً اعدام شد ولی حاضرین سریعاً او را بلند کردند و مانع خفگی او شدند، به گفته حاضران تمام این داستان نزدیک ۵ ثانیه رخ داد.

۶ خرداد ۱۳۹۲ |
KHAMENEI