داماد احمدی نژاد تکذیب کرد

مهدی خورشیدی اظهارداشت: حامل هیچ‌گونه پیامی از سوی رئیس‌جمهور برای آقای مسعود روغنی زنجانی نبودم. وی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به انتشار برخی از اخبار به نقل از روغنی زنجانی مبنی بر این‌که خورشیدی حامل پیام رئیس‌جمهور در ارتباط با احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای وی بوده است، گفت: من حامل هیچ‌گونه […]

مهدی خورشیدی اظهارداشت: حامل هیچ‌گونه پیامی از سوی رئیس‌جمهور برای آقای مسعود روغنی زنجانی نبودم.

وی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به انتشار برخی از اخبار به نقل از روغنی زنجانی مبنی بر این‌که خورشیدی حامل پیام رئیس‌جمهور در ارتباط با احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای وی بوده است، گفت: من حامل هیچ‌گونه پیامی برای آقای زنجانی نبودم، آن زمانی که در ریاست‌جمهوری بودم در ارتباط با یک موضوع کارشناسی که خودم پیگیری می‌کردم، با آقای زنجانی صحبت کردم و حامل هیچ‌گونه پیامی از سوی رئیس‌جمهور برای وی نبودم.

وی با بیان این‌که ملاقات‌های من مستقل است گفت: موضوعی بود که می‌خواستم به یک کارشناسی در مورد آن برسم و به همین بابت با آقای زنجانی صحبت کردم، ولی حامل پیام نبودم.

چندی پیش در برخی از رسانه‌ها به نقل از مسعود روغنی زنجانی آمده بود که مهدی خورشیدی (داماد احمدی نژاد) حامل پیام رییس جمهور برای وی جهت احیای سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی بوده است.

۶ خرداد ۱۳۹۲ |
KHAMENEI