لحظه استراحت دکتر سعید جلیلی در برنامه گفتگوی ویژه خبری

سعید جلیلی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح برنامه های خود پرداخت.

سعید جلیلی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح برنامه های خود پرداخت.

۵ خرداد ۱۳۹۲ |
KHAMENEI