فیلم تبلیغاتی محسن رضایی در شبکه یک سیما

ظهور۱۲ : فیلم صحبت های محسن رضایی در برنامه تبلیغاتی اش در شبکه اول سیما که در آن مسائل جنجالی را مطرح میکند. دانلود فیلم

ظهور۱۲ : فیلم صحبت های محسن رضایی در برنامه تبلیغاتی اش در شبکه اول سیما که در آن مسائل جنجالی را مطرح میکند.

دانلود فیلم

۵ خرداد ۱۳۹۲ |
KHAMENEI