حکم قصاص برای عامل قتل و آزار و اذیت زن جویای کار

مرد شیطان صفتی با انگیزه آزار و اذیت و زن جویای کار را به قتل رسانده بود با تایید حکم اعدامش در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت. به گزارش خبرنگار مهر، رضا ۲۴ ساله متهم است ۱۳ مهر ماه سال ۸۹ زن ۳۵ ساله ای به نام فریبا با انگیزه آزار و اذیت به […]

مرد شیطان صفتی با انگیزه آزار و اذیت و زن جویای کار را به قتل رسانده بود با تایید حکم اعدامش در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا ۲۴ ساله متهم است ۱۳ مهر ماه سال ۸۹ زن ۳۵ ساله ای به نام فریبا با انگیزه آزار و اذیت به قتل رسانده است.

مرد جنایتکار یک روز بعد از این جنایت شناسایی و دستگیر شد. او در جریان بازجویی ها با اعتراف به این جنایت گفت: روز حادثه مقابل مغازه ام ایستاده بودم که مقتول سراغم آمد و آدرس جایی را پرسید بعد از دادن نشانی او رفت و ۴۰ دقیقه دیگر بازگشت از من خواست وی را به میدان آزادی برسانم من هم او را سوار موتورم کردم در میان راه گفت دنبال کار در خانه می گردد به همین خاطر فریبا را نزد یکی از دوستانم بردم که دنبال کارگر بود اما وقتی به آنجا رسیدیم متوجه شدم دوستم در خانه حضور ندارد در آسانسور ناگهان نقشه ای شیطانی به ذهنم رسید و تصمیم به آزار و اذیت او گرفتم اما زن جوان در برابرم مقاومت کرد و من مجبور به قتل او شدم.

پس از محاکمه رضا در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران قضات او را به قصاص و ۹۰ ضربه شلاق محکوم کردند که حکم مجازاتش در شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور تأیید شد.

بر چسب ها
۵ خرداد ۱۳۹۲ |
KHAMENEI