رامبد جوان فیلم انتخاباتی محسن رضایی و شمقدری برای جلیلی را میسازد

به گزارش ظهور۱۲ به نقل از ایمنا:محمود گبرلو در برنامه ی هفت، اطلاعات تازه ای درباره ی سازندگان مستندهای مربوط به نامزدهای انتخاباتت، اعلام کرد. علاوه بر اخباری که پیش از این در کافه سینما درباره ی این مستندها خوانده بودید، این بخش از اطلاعات برنامه ی هفت، تازه بود: حسین شمقدری، فیلم تبلیغاتی جلیلی […]

به گزارش ظهور۱۲ به نقل از ایمنا:محمود گبرلو در برنامه ی هفت، اطلاعات تازه ای درباره ی سازندگان مستندهای مربوط به نامزدهای انتخاباتت، اعلام کرد.

علاوه بر اخباری که پیش از این در کافه سینما درباره ی این مستندها خوانده بودید، این بخش از اطلاعات برنامه ی هفت، تازه بود: حسین شمقدری، فیلم تبلیغاتی جلیلی را می سازد.

محمدمهدی عسگرپور و رضا میرکریمی، در کار ساختن مستند روحانی هستند و رامبد جوان یکی از سازندگان مستند محسن رضایی است. گروهی از دانشجویان سینما هم فیلم تبلیغاتی حداد عادل را می سازند.

۴ خرداد ۱۳۹۲ |
KHAMENEI