دوچرخه نیتروژنی با سرعت ۲۶۲ کیلومتر + فیلم

ظهور۱۲ : دوچرخه سوار فرانسوی با یک نیتروژن توانست سرعت دوچرخه خود را به ۲۶۲ کیلومتر در ساعت رساند .در ادامه میتوانید فیلم آن را مشاهده کنید … دانلود فیلم

ظهور۱۲ : دوچرخه سوار فرانسوی با یک نیتروژن توانست سرعت دوچرخه خود را به ۲۶۲ کیلومتر در ساعت رساند .در ادامه میتوانید فیلم آن را مشاهده کنید

دانلود فیلم

۴ خرداد ۱۳۹۲ |
KHAMENEI