گزارش تصویری کامل از همایش انتخاباتی دکتر سعید جلیلی

ظهور۱۲ : یک گزارش تصویری کامل از مراسم انتخاباتی سعید جلیلی با حضور چهره های سیاسی محبوب کشوری از جبهه پایداری تا بسیجیان مناطق مختلف تهران . تعداد تصاویر بالای ۱۰۰ عدد است برای لود کامل تصاویر صبور باشید .

ظهور۱۲ : یک گزارش تصویری کامل از مراسم انتخاباتی سعید جلیلی با حضور چهره های سیاسی محبوب کشوری از جبهه پایداری تا بسیجیان مناطق مختلف تهران . تعداد تصاویر بالای ۱۰۰ عدد است برای لود کامل تصاویر صبور باشید .

۴ خرداد ۱۳۹۲ |
KHAMENEI