عکس های اجرای حکم شلاق در برازجان

ظهور۱۲ : با حکم دادگستری دشتستان ساعتی قبل دونفر از سارقان مسلح و متجاوزین به عنف در دشتستان که به تحمل هرکدام ۷۰ ضربه شلاق و۲۳ سال زندان در شهرهای شرقی کشور محکوم شده بودند حکم صادره در مورد انها در میدان مرکزی برازجان اجرا شد. به گزارش جنوب نیوز، مجرمین که(ا.م) و(ی.م)نام داشتند در […]

ظهور۱۲ : با حکم دادگستری دشتستان ساعتی قبل دونفر از سارقان مسلح و متجاوزین به عنف در دشتستان که به تحمل هرکدام ۷۰ ضربه شلاق و۲۳ سال زندان در شهرهای شرقی کشور محکوم شده بودند حکم صادره در مورد انها در میدان مرکزی برازجان اجرا شد.

به گزارش جنوب نیوز، مجرمین که(ا.م) و(ی.م)نام داشتند در دفعات مختلف مبادرت به ربودن زنان ودختران نموده وبا بردن انها به بیرون از شهر اقدام به اذیت و ازار انها کرده وطلا وجواهرات انها و دیگر اموال قربانیان را به سرقت می بردند که با تلاش مامورین انتظامی دشتستان به چنگال قانون افتادند.

نوا جنوب نوشت: در حاشیه اجرای این حکم مردم با تقدیر وتشکر از این اقدام نیروی انتظامی وقوه قضاییه خواستار شدت برخورد با مجرمین و اراذل شدند وحمایت قاطع خودرا اعلام داشتند.

ضمنا نماینده دادستان با قرائت حکم مجرمان تاکید کرد منبعد با دیگر اراذل وسارقان نیز با حکم قضایی برخورد مشابه خواهد شد.

۳ خرداد ۱۳۹۲ |
KHAMENEI