محل کشته شدن سرباز انگلیسی + عکس جالب

ظهور۱۲ : این تصویر محل کشته شدن یک سرباز انگلیسی است که بخاطر فشارهای نژاد پرستی در یکی از محله های سیاه پوستان این کشور به قتل رسید . نکته جالب گل باران این مکان است . اما این واقعیت که هر روز صدها زن و بچه مسلمان در خاورمیانه مظلومانه توسط همین افراد کشته […]

ظهور۱۲ : این تصویر محل کشته شدن یک سرباز انگلیسی است که بخاطر فشارهای نژاد پرستی در یکی از محله های سیاه پوستان این کشور به قتل رسید . نکته جالب گل باران این مکان است .

اما این واقعیت که هر روز صدها زن و بچه مسلمان در خاورمیانه مظلومانه توسط همین افراد کشته میشود را ما مسلمانان چگونه قبول کنیم ؟ ایا ما هم باید جای جای این کشته هارا گلباران کنیم ؟

۳ خرداد ۱۳۹۲ |
KHAMENEI