وحيد يامين پور : جناب قدیانی ارزشش را داشت؟!

وحيد يامين پور در صفحه شخصی خود در شبكه اجتماعی گوگل نوشت: وقتی میگوییم فتنه همه ی ذهنها می رود طرف اغتشاش های خیابانی یا مواضع ضد انقلاب داخلی و امثال اینها؛ اما بخش اصلی فتنه ابهام و تفرقه ایست که دوستان خودی را فرا میگیرد. اینکه اول کاسه ی چه کنم چه کنم دست […]

وحيد يامين پور در صفحه شخصی خود در شبكه اجتماعی گوگل نوشت:

وقتی میگوییم فتنه همه ی ذهنها می رود طرف اغتشاش های خیابانی یا مواضع ضد انقلاب داخلی و امثال اینها؛ اما بخش اصلی فتنه ابهام و تفرقه ایست که دوستان خودی را فرا میگیرد. اینکه اول کاسه ی چه کنم چه کنم دست بگیرند و بعد همین کاسه را بر سر خودی ها بشکنند. دیروز روزنامه ی «وطن امروز» همین کار را کرد. من و حسین قدیانی دوستانی صمیمی هستیم. اما نمی فهمم چرا باید حسین با ادبیاتی زننده و بی سابقه قلمش را بر سر رفقایش بکوبد و با تعابیری توهین آمیز همه را به یک چوب براند. حالا رفقای قدیمی اش شده اند «بی بصیرت» و «ستون پنجم دشمن»!!!آیا رأی جمع کردن برای باقر قالیباف ارزش گسستن رشته های دوستی گفتمانی را دارد.

از اول می ترسیم نکند جماعتی پیدایشان بشود و با شعار «وحدت بخاطر رقابت» دنبال این باشند که جلیلی را به نفع قالیباف از رقابت کنار بکشند. یعنی خیانت به آرمان حزب الله و گفتمان مقاومت؛ و حالا رفقای خودمان متولی این اتفاق شده اند. … حسین آقا ارزشش را داشت؟!

پ ن: عکس زیر مال روزهای فتنه ی ۸۸ است. جلوی دانشگاه تهران. زمانی که حسین هنوز ما را خودی می دانست نه یک «بی بصیرت» یا «ستون پنجم دشمن» !
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ |
KHAMENEI