توسل سایت هاشمی رفسنجانی به دعای قوت در پیری ! + عکس

ظهور۱۲ : وب سایت رسمی آیت الله! اکبر هاشمی رفسنجانی که ظاهرا متوجه قضیه کهولت سن این کاندیدای ریاست جمهوری شده است روز يكشنبه در بخش «فرهنگ قرآن» خود آيه جالبی از قرآن درباره سستی در پيری را منتشر كرد.

ظهور۱۲ : وب سایت رسمی آیت الله! اکبر هاشمی رفسنجانی که ظاهرا متوجه قضیه کهولت سن این کاندیدای ریاست جمهوری شده است روز يكشنبه در بخش «فرهنگ قرآن» خود آيه جالبی از قرآن درباره سستی در پيری را منتشر كرد.

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ |
KHAMENEI