ضررهای نوشیدن چای زیاد چیست ؟

ظهور۱۲ : محققان دانشگاه گلاسگو کشف کرده اند ،مردانی که زیاد چای می خورند بیشتر در معرض پیشرفت سرطان پروستات قرار دارند. محققان بیش از شش هزار مرد بالای سی و هفت سال رامورد بررسی قرار داده اند. کسانی که در روز هفت فنجان و یا بیشتر چای می نوشند، ، پنجاه درصد بیشتر از […]

ظهور۱۲ : محققان دانشگاه گلاسگو کشف کرده اند ،مردانی که زیاد چای می خورند بیشتر در معرض پیشرفت سرطان پروستات قرار دارند.

محققان بیش از شش هزار مرد بالای سی و هفت سال رامورد بررسی قرار داده اند. کسانی که در روز هفت فنجان و یا بیشتر چای می نوشند، ، پنجاه درصد بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به سرطان پروستات قرار دارند.

رهبر گروه تحقیق، کاشف شفیق در مورد این کشف توضیح می دهد: ما نمی دانیم که آیا خود چای یک عامل خطر است یا خیر؟

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ |
KHAMENEI