نوجوانی که ۱۲ میلیون نفر را قتل عام کرد + تصویر

ظهور۱۲ : باشگاه خبرنگاران نوشت : هيملر نوجوان كه دست راست هيتلر در زمان روی كار آمدن آلمان نازي محسوب مي شود از بدو به قدرت رسيدن آلمان نازی در اواخر دهه ۲۰ ميلادي كه درآن زمان تنها ۱۴ سال داشت تا زمانی كه آلمان در جنگ جهانیشكست خورد فرمان كشتار بيش از ۱۲ ميليون […]

ظهور۱۲ : باشگاه خبرنگاران نوشت : هيملر نوجوان كه دست راست هيتلر در زمان روی كار آمدن آلمان نازي محسوب مي شود از بدو به قدرت رسيدن آلمان نازی در اواخر دهه ۲۰ ميلادي كه درآن زمان تنها ۱۴ سال داشت تا زمانی كه آلمان در جنگ جهانیشكست خورد فرمان كشتار بيش از ۱۲ ميليون نفر را صادر كرده است و از اين رو يكي از جنايتكار ترين فرماندهان جنگي در جهان محسوب مي شود.

از هيملر بعنوان دست راست و مشاور اصلي هيتلر در طول دوران حكومت نازي ها ياد مي شود.

بر چسب ها
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ |
KHAMENEI