ویدئو فیلمبرداری مخفیانه اخبار ۲۰:۳۰ از یک باشگاه بیلیارد در تهران

ظهور۱۲ :در قسمت خارج از گود، اخبار ۲۰:۳۰ – شنبه ۲۸ اردیبهشت ، گزارشی از یک باشگاه بیلیارد پخش کرد که ظاهرا بدون مجوز و در ساعات شب با انواع خلاف های غیر شرعی کار میکند . ویدئو فیلمبرداری مخفیانه از این باشگاه را میتوانید در پایین ببینید … دانلود فیلم

ظهور۱۲ :در قسمت خارج از گود، اخبار ۲۰:۳۰ – شنبه ۲۸ اردیبهشت ، گزارشی از یک باشگاه بیلیارد پخش کرد که ظاهرا بدون مجوز و در ساعات شب با انواع خلاف های غیر شرعی کار میکند .

ویدئو فیلمبرداری مخفیانه از این باشگاه را میتوانید در پایین ببینید

دانلود فیلم

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ |
KHAMENEI