تصاویر نقاشی های مفهومی یک هنرمند لهستانی

ظهور۱۲ : اثرهای زیبای و متفاوت و فوق العاده معناگرا که برخی حال و روز دنیای این روزهای مارا به نمایش میکشد .این کارهای نقاشی های پل کازینسکی (Paul Kuczynski) هنرمند لهستانی میباشد.

ظهور۱۲ : اثرهای زیبای و متفاوت و فوق العاده معناگرا که برخی حال و روز دنیای این روزهای مارا به نمایش میکشد .این کارهای نقاشی های پل کازینسکی (Paul Kuczynski) هنرمند لهستانی میباشد.

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ |
KHAMENEI