فیگور بدنسازی دکتر علی شریعتی + تصویر

تصویر زیر یکی از تصاویر کمتر دیده شده از دکتر علی شریعتی است که وی را در حال نمایش عضلاتش نشان می دهد.

تصویر زیر یکی از تصاویر کمتر دیده شده از دکتر علی شریعتی است که وی را در حال نمایش عضلاتش نشان می دهد.

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ |
KHAMENEI