دانلود فایل صوتی صحبت های قرائتی درباره مشایی

ظهور۱۲ : پیشتر در مطلبی با عنوان ” صحبت های قرائتی درباره مشایی در برنامه سمت خدا ! ” به این خبر پرداخته بودیم اما تعدادی از بازدیدکنندگان فایل این صحبت ها را از ما خواسته بودند که بنا به وظیفه خود این فایل را در ادامه برای دانلود قرار خواهیم داد . دانلود فایل […]

ظهور۱۲ : پیشتر در مطلبی با عنوان ” صحبت های قرائتی درباره مشایی در برنامه سمت خدا ! ” به این خبر پرداخته بودیم اما تعدادی از بازدیدکنندگان فایل این صحبت ها را از ما خواسته بودند که بنا به وظیفه خود این فایل را در ادامه برای دانلود قرار خواهیم داد .

دانلود فایل صوتی + لینک کمکی

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ |
KHAMENEI