مقایسه قیمت مواد غذایی دوره احمدی نژاد با دوره هاشمی رفسنجانی

رجانیوز نوشت : بر اساس مستندات رسمی بانک مرکزی، شاخص قیمت مواد غذایی در دولت رفسنجانی نزدیک به ۶ برابر افزایش یافت، این رقم در دولت احمدی نژاد کمی بیش از ۴ برابر بوده است. بررسی آمار رسمی بانک مرکزی از شاخص های قیمت در مناظق شهری ایران بر اساس سال پایه ۸۳ حاکی است، […]

رجانیوز نوشت : بر اساس مستندات رسمی بانک مرکزی، شاخص قیمت مواد غذایی در دولت رفسنجانی نزدیک به ۶ برابر افزایش یافت، این رقم در دولت احمدی نژاد کمی بیش از ۴ برابر بوده است.

بررسی آمار رسمی بانک مرکزی از شاخص های قیمت در مناظق شهری ایران بر اساس سال پایه ۸۳ حاکی است، شاخص قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در سال ۶۹ که سال دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود، ۶٫۱ بود که این شاخص در سال پایانی دولت هاشمی یعنی در سال ۷۶ به ۳۵٫۷ افزایش یافته که از رشد بیش از ۵٫۸ برابری یعنی بیش از ۴۸۰ درصد خبر می دهد.

آمار مربوط به شاخص قیمت در سال ۶۸ در دسترس نبوده است.

بررسی مشابه برای دولت احمدی نژاد حاکی است، شاخص قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در سال اول دولت احمدی نژاد یعنی سال ۸۴ برابر ۱۱۱٫۱ بوده است که این رقم بر اساس آخرین آماری که منتشر شده است، در آذرماه سال ۹۱ به ۴۷۶٫۴ رسید که رشد ۴٫۲ برابری و به عبارتی ۳۲۰ درصدی را نشان می دهد.

بنابراین گزارش، شاخص قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها طی سالهای ۶۹ تا ۷۶ به ترتیب ۶٫۱_ ۷٫۸_ ۱۰٫۱_ ۱۲٫۴_ ۱۶٫۹_ ۲۷٫۲_ ۳۱٫۳ و ۳۵٫۷ بوده است.این رقم برای سالهای ۸۴ تا ۹۱ نیز به ترتیب ۱۱۱٫۱_ ۱۲۵٫۶_ ۱۵۲٫۸_ ۱۹۸٫۹_ ۲۱۸٫۶_ ۲۵۴٫۱_ ۳۲۰ و ۴۷۶٫۴ بوده است.

لازم به ذکر است که اعداد شاخص در این گزارش میزان گرانی و تورم را نشان نمی دهد بلکه میزان رشد این شاخص ها در هر سال نسبت به سال قبل میزان تورم و گرانی را نشان می دهد.

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ |
KHAMENEI