کد استان قم به ۰۲۵ تغییر پیدا کرد

ظهور۱۲ : تلفن های استان قم روز جمعه ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری ۸ رقمی و کد استان به ۰۲۵ تغییر می یابد. با اجرا طرح ملی همکد سازی، علاوه بر تغییر کد استان به ۰۲۵ به ابتدای شماره تلفن های مشترکین تلفن ثابت این استان عدد ۳ افزوده می شود. بنابراین گزارش پس از […]

ظهور۱۲ : تلفن های استان قم روز جمعه ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری ۸ رقمی و کد استان به ۰۲۵ تغییر می یابد.

با اجرا طرح ملی همکد سازی، علاوه بر تغییر کد استان به ۰۲۵ به ابتدای شماره تلفن های مشترکین تلفن ثابت این استان عدد ۳ افزوده می شود.

بنابراین گزارش پس از اجرای طرح مذکور شهرستانهای دستجرد، قنوات، کهک سلفچگان و جعفریه جمکران با استان قم هم کد شده و مشترکین تلفن ثابت توابع استان قم برای تماس با مرکز استان نیازی به گرفتن کد شهری ندارند و دیگر ساکنین استان قم نیز می توانند به همین صورت با توابع ارتباط برقرار کنند.

این گزارش حاکیست: مشترکین در صورت نیاز می توانند علاوه برمراجعه به سایت شرکت مخابرات استان قم WWW.TCO.IR با شماره تلفن ۱۳۵ واحد ارتباط مردمی این شرکت تماس حاصل نمایند.

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ |
KHAMENEI