ریاست ستاد هاشمی رفسنجانی به اسحاق جهانگیری رسید

ظهور۱۲ : محمد هاشمی رفسنجانی برادر و رئیس دفتر آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، داوطلب انتخابات ریاست جمهوری در گفت‌وگو با تسنیم، گفت: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با انتصاب اسحاق جهانگیری به سمت ریاست ستاد انتخاباتی‌اش موافقت کرده است. به گفته محمد هاشمی، مابقی اعضای ستاد نیز در آینده نزدیک معرفی می‌شوند.

ظهور۱۲ : محمد هاشمی رفسنجانی برادر و رئیس دفتر آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، داوطلب انتخابات ریاست جمهوری در گفت‌وگو با تسنیم، گفت: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با انتصاب اسحاق جهانگیری به سمت ریاست ستاد انتخاباتی‌اش موافقت کرده است.

به گفته محمد هاشمی، مابقی اعضای ستاد نیز در آینده نزدیک معرفی می‌شوند.

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ |
KHAMENEI