نرخ دلار و ارزهای رایج بازار ایران ۹۲/۲/۲۳

بانک مرکزی قیمت انواع ارزهای مبادلاتی را امروز دوشنبه در مرکز مبادلات ارزی اعلام کرد این در حالی است که امروز نرخ بیشتر ارزها کاهش یافته و برخی نیز نسبت به دیروز تغییری نکرده است همچنین نرخ هیچیک از ارزها افزایش نیافته است.

بانک مرکزی قیمت انواع ارزهای مبادلاتی را امروز دوشنبه در مرکز مبادلات ارزی اعلام کرد این در حالی است که امروز نرخ بیشتر ارزها کاهش یافته و برخی نیز نسبت به دیروز تغییری نکرده است همچنین نرخ هیچیک از ارزها افزایش نیافته است.

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ |
KHAMENEI