نوشابه باز کردن احمدی نژاد برای مشایی + فیلم

ظهور۱۲ : خبرگزاری فارس ویدئویی از «محمود احمدی‌ نژاد» رئیس جمهور کشورمان که اسفندیار رحیم‌ مشایی را برای ثبت نام کاندیداتوری یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در ستاد انتخابات همراهی می‌کرد، طی سخنانی به صراحت از وی حمایت کرد. دانلود فیلم

ظهور۱۲ : خبرگزاری فارس ویدئویی از «محمود احمدی‌ نژاد» رئیس جمهور کشورمان که اسفندیار رحیم‌ مشایی را برای ثبت نام کاندیداتوری یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در ستاد انتخابات همراهی می‌کرد، طی سخنانی به صراحت از وی حمایت کرد.
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ |
KHAMENEI