محمد علی آبادی هم کاندیدای ریاست جمهوری شد

ظهور۱۲ : محمد علی‌ آبادی برای ثبت‌نام در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری وارد ستاد انتخابات کشور شد. به گزارش ایسنا : مستقر در ستاد انتخابات کشور، رییس کمیته ملی المپیک صبح امروز در آخرین روز ثبت‌نام از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری به ستاد انتخابات کشور مراجعه کرد.

ظهور۱۲ : محمد علی‌ آبادی برای ثبت‌نام در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری وارد ستاد انتخابات کشور شد.

به گزارش ایسنا : مستقر در ستاد انتخابات کشور، رییس کمیته ملی المپیک صبح امروز در آخرین روز ثبت‌نام از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری به ستاد انتخابات کشور مراجعه کرد.

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ |
KHAMENEI