غش کردن وزیر در حین سخنرانی زنده + فیلم

ظهور۱۲ : در جریان دیدار وزیر خارجه بورکینافاسو و داوود اوغلو ، در حین سخنرانی حال وزیر بخاطر کسالت و بیماری سرماخوردگی غش کرد و باعث به هم خوردن نشست خبری شد . البته کمک به موقع داوود اوغلو باعث شد تا صدمات فیزیکی به این فرد وارد نشود . ویدئو این صحنه نایاب را […]

ظهور۱۲ : در جریان دیدار وزیر خارجه بورکینافاسو و داوود اوغلو ، در حین سخنرانی حال وزیر بخاطر کسالت و بیماری سرماخوردگی غش کرد و باعث به هم خوردن نشست خبری شد . البته کمک به موقع داوود اوغلو باعث شد تا صدمات فیزیکی به این فرد وارد نشود .

ویدئو این صحنه نایاب را میتوانید با کیفیت بالا مشاهده کنید

دانلود فیلم

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ |
KHAMENEI