عفت مرعشی : مگر برای اينها کاری دارد که رای ها را عوض کنند

باشگاه خبرنگاران : عفت مرعشی مادر مهدی هاشمی رفسنجانی که براي شرکت در اولين جلسه دادگاه پسرش به دادگاه آمده بود، در جمع برخي از خبرنگاران گفت: اتهامات وارده به خانواده هاشمی و مرعشی وارد نيست . عفت مرعشی با اشاره به حضور آيت الله هاشمی رفسنجانی در عرصه انتخابات افزود : حاج آقا مطمئنا […]

باشگاه خبرنگاران : عفت مرعشی مادر مهدی هاشمی رفسنجانی که براي شرکت در اولين جلسه دادگاه پسرش به دادگاه آمده بود، در جمع برخي از خبرنگاران گفت: اتهامات وارده به خانواده هاشمی و مرعشی وارد نيست .

عفت مرعشی با اشاره به حضور آيت الله هاشمی رفسنجانی در عرصه انتخابات افزود : حاج آقا مطمئنا وارد عرصه انتخابات نمیشود.

وي در سخنانی تامل برنگیز گفت : انتخاباتي وجود ندارد، مگر براي اينها کاري دارد که راي‌ها را عوض کنند.

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ |
KHAMENEI