تاوان سنگین برای اقدام نژاد پرستانه فیروز کریمی

سایت فدراسیون فوتبال خبر داد : فیروز کریمی به دلیل رفتار غیر ورزشی و استفاده از الفاظ ناشایست نسبت به بازیکنان تیم خود و بازیکن خارجی تیم مقابل که به رسم ادب قصد دست دادن با وی را داشت و این صحنه به دفعات از طریق برنامه تلویزیونی پخش شد، به استناد مقررات بند ۵ […]

سایت فدراسیون فوتبال خبر داد : فیروز کریمی به دلیل رفتار غیر ورزشی و استفاده از الفاظ ناشایست نسبت به بازیکنان تیم خود و بازیکن خارجی تیم مقابل که به رسم ادب قصد دست دادن با وی را داشت و این صحنه به دفعات از طریق برنامه تلویزیونی پخش شد، به استناد مقررات بند ۵ ماده ۷ آئین نامه انضباطی، به مدت ۸ جلسه از همراهی تیم خود در مسابقات رسمی محروم و به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ |
KHAMENEI