عکس های عجیب ترین کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ۹۲

ظهور۱۲ : حضور برخی افراد و چهره های عجیب در هر دوره ثبت نام انتخابات همیشه باعث ناراحتی بسیاری از مردم درباره اصلاح نکردن این قانون میشود . البته شاید دلایل قانع کننده ای بر لزوم وجود این قانون وجود دارد که امیدواریم یک بازنگری در آن صورت بگیرد تا تصمیم درست اتخاذ شود

ظهور۱۲ : حضور برخی افراد و چهره های عجیب در هر دوره ثبت نام انتخابات همیشه باعث ناراحتی بسیاری از مردم درباره اصلاح نکردن این قانون میشود .

البته شاید دلایل قانع کننده ای بر لزوم وجود این قانون وجود دارد که امیدواریم یک بازنگری در آن صورت بگیرد تا تصمیم درست اتخاذ شود

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ |
KHAMENEI