عکس یادگاری احمدی نژاد با کارگردان گشت ارشاد + تصویر

به نوشته ظهور۱۲ : دکتر احمدی نژاد شب گذشته به همراه سعید سهیلی به دیدار پورعرب رفت.سعید سهیلی کارگردان فیلم جنجالی گشت ارشاد است که اکران آن در فروردین ماه سال گذشته با جنجال روبرو شد. “گشت ارشاد” پس از برخی اعتراض ها از پرده پایین کشیده شد.

به نوشته ظهور۱۲ : دکتر احمدی نژاد شب گذشته به همراه سعید سهیلی به دیدار پورعرب رفت.سعید سهیلی کارگردان فیلم جنجالی گشت ارشاد است که اکران آن در فروردین ماه سال گذشته با جنجال روبرو شد. “گشت ارشاد” پس از برخی اعتراض ها از پرده پایین کشیده شد.

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ |
KHAMENEI