مدیر مسئول سایت بازتاب امروز دستگیر شد

«پس از انتشار خبر جنجالی نوار ۸‌ میلیونی در سایت بازتاب امروز، علی غزالی مدیر مسئول این سایت روز ۸ اردیبهشت بازداشت شده است.» به گزارش ایسنا به نقل از قانون، علی غزالی یکشنبه هفته گذشته بازداشت و پس از آن فعالیت سایت بازتاب امروز نیز متوقف شد. وی از روزنامه‌نگاران اصولگرا محسوب می‌شود که […]

«پس از انتشار خبر جنجالی نوار ۸‌ میلیونی در سایت بازتاب امروز، علی غزالی مدیر مسئول این سایت روز ۸ اردیبهشت بازداشت شده است.»

به گزارش ایسنا به نقل از قانون، علی غزالی یکشنبه هفته گذشته بازداشت و پس از آن فعالیت سایت بازتاب امروز نیز متوقف شد.

وی از روزنامه‌نگاران اصولگرا محسوب می‌شود که از آغاز فعالیت سایت بازتاب امروز مدیر مسئولی آن را بر عهده دارد.

پیشتر وب سایت ظهور۱۲ در آغاز فعالیت این سایت درباره تحرکات آن هشدار داده بود .

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ |
KHAMENEI