جلسات دولت در دوران شاه پهلوی + عکس

تصاویر قدیمی از جلسات هیات دولت در زمان شاه معدوم پهلوی

تصاویر قدیمی از جلسات هیات دولت در زمان شاه معدوم پهلوی

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ |
KHAMENEI