فراماسونری در پرتو کارتون باب اسفنجی

کارتون باب اسفنجی (Sponge Bob) کارتون زیبا و دلنشینی که از شبکه اول صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در خلال برنامه های عمو پورنگ پخش میشد… این کارتون که در سراسر دنیا برای خودش اسم و رسمی بپا کرده به خوبی از نماد ها استفاده کرده بدون این کسی متوجه شود…اما یادتان باشد در […]

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/03/bab%20sponge.jpg

کارتون باب اسفنجی (Sponge Bob) کارتون زیبا و دلنشینی که از شبکه اول صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در خلال برنامه های عمو پورنگ پخش میشد… این کارتون که در سراسر دنیا برای خودش اسم و رسمی بپا کرده به خوبی از نماد ها استفاده کرده بدون این کسی متوجه شود…اما یادتان باشد در رسانه ها هر فیلم یا کارتون یا هر چیزی که به مخاطب زیادی برسد (در جهان) بدون شک تحت کنترل فراماسون ها است…کارتون باب اسفنجی هم از این قاعده مستثنی نیست و دستگاه فراماسونری برای این کارتون هم از جهت نمادگرایی کم نگذاشته است…به ادامه مطلب بروید…

تعدادی از عکس ها از مشاهدات بنده و تعدادی از عکس ها از ارسالی های دوستان است…با هم به نمادهای موجود در این کارتون میپردازیم…

نماد هرم و چشم جهان بین در پشت دو کاراکتر درون قفسه مشاهده میکنید…

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/03/Bab%20Sfanji.jpg

نماد چشم جهان بین بر روی کلاه کاراکتر(چاق) و در عکس پایین بر روی کلاه ها دقت کنید…

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/03/Bab%20Sfanji%20jpg%20%281%29.jpg

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/03/Bab%20Sfanji%20jpg%20%284%29.jpg

در عکس اولی و دومی نماد چشم بر روی در وجود دارد و زمین زیر پای آنها به صورت شطرنجی است در ضمن در عکس دومی بر روی بالای پرده ها نماد تک چشم مکرر تکرار شده…

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/03/Bab%20Sfanji%20jpg%20%282%29.jpg

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/03/Bab%20Sfanji%20jpg%20%285%29.jpg

نماد هرم که میبینید تکه ای از سرش جدا شده

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/03/Bab%20Sfanji%20jpg%20%283%29.jpg

باز هم میبینید موجودی تک چشم در این نوع کارتون ها قرار دارد…(به زودی دیگر کاراکترهای تک چشم را در سایت قرار خواهیم داد)

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/03/Bab%20Sfanji%20jpg%20%286%29.jpg

روز به روز به مطالب این سایت این گونه مسائل اضافه میشود اما همچنان خواب زیبای فراماسونری همه ما را فرا گرفته…انگار این حدیث که فتنه ای بزرگتر از دجال وجود ندارد عین حقیقت داریم میبینیم…ما و تمام دوستان تمام تلاشمان را میکنیم اما برای ریشه کن کردن این حرکت عظیم نیاز به یه حرکت بزرگتری است که امیدوارم با ظهور آقا امام زمان این گروه شیطانی از بین برود…

برای تعجیل در فرج ۳ صلوات بفرستید

۴ مهر ۱۳۸۹ |
KHAMENEI