درگیری جالب فرد مسلح در امریکا + فیلم

ظهور۱۲ : اخاذی یک فرد با اسلحه شات گان از یک امریکایی و عکس العمل جالب وی در مواجهه با عمل این فرد که بسیار دیدنی است را میتوانید در فیلم زیر ببینید : … دانلود فیلم

ظهور۱۲ : اخاذی یک فرد با اسلحه شات گان از یک امریکایی و عکس العمل جالب وی در مواجهه با عمل این فرد که بسیار دیدنی است را میتوانید در فیلم زیر ببینید :

دانلود فیلم

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ |
KHAMENEI