دستگیری دیپلمات ایرانی رسما تایید شد

یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه خبر دستگیری یک دیپلمات ایرانی را تایید کرد. به گزارش ایسنا، این مقام آگاه در پاسخ به سئوال خبرنگاران پیرامون خبر منتشره در برخی رسانه ها، ضمن بیان این مطلب به جزئیات بیشتری در این خصوص اشاره نکرد.

یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه خبر دستگیری یک دیپلمات ایرانی را تایید کرد.

به گزارش ایسنا، این مقام آگاه در پاسخ به سئوال خبرنگاران پیرامون خبر منتشره در برخی رسانه ها، ضمن بیان این مطلب به جزئیات بیشتری در این خصوص اشاره نکرد.

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ |
KHAMENEI