عکسی تامل برانگیز از سخنرانی احمدی نژاد در میان مردم رشت

در حالی محمود احمدی نژاد در سفرش به گیلان در ورزشگاه ازادی حاضر به سخنرانی شد که استقبال مردمی از این حضور رئیس جمهور مانند دفعات قبلی نبود و حتی اتوبوس های استانداری هم نتوانست این ورزشگاه را شلوغ تر کند !

در حالی محمود احمدی نژاد در سفرش به گیلان در ورزشگاه ازادی حاضر به سخنرانی شد که استقبال مردمی از این حضور رئیس جمهور مانند دفعات قبلی نبود و حتی اتوبوس های استانداری هم نتوانست این ورزشگاه را شلوغ تر کند !

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ |
KHAMENEI