محافظان مقام معظم رهبری + عکس

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ |
KHAMENEI