دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در فاطمیه ۹۲،هیئت عشاق الحسین

دانلود سخنرانی جدید از علی اکبر رائفی پور در فاطمیه دوم ۱۳۹۲ مکان : در هیئت عشاق الحسین ( شب های جدید در همین پست اضافه خواهد شد ) دانلود سخنرانی شب اول + لینک کمکی دانلود سخنرانی شب دوم + لینک کمکی دانلود سخنرانی شب سوم + لینک کمکی دانلود سخنرانی شب چهارم + […]

دانلود سخنرانی جدید از علی اکبر رائفی پور در فاطمیه دوم ۱۳۹۲

مکان : در هیئت عشاق الحسین

( شب های جدید در همین پست اضافه خواهد شد )

دانلود سخنرانی شب اول + لینک کمکی

دانلود سخنرانی شب دوم + لینک کمکی

دانلود سخنرانی شب سوم + لینک کمکی

دانلود سخنرانی شب چهارم + لینک کمکی

دانلود سخنرانی شب پنجم + لینک کمکی

دانلود  ۵ شب به صورت یکجا + لینک کمکی

۲۷ فروردین ۱۳۹۲ |
KHAMENEI