امیر عباس هویدا هم به جمهوری اسلامی رای داد

روزنامه اطلاعات منتشر کرد:هویدا که به همراه برخی از افراد کابینه‎اش در زندان قصر به سر می‌برد، در رفراندوم نعیین حکومت شرکت کرد و رای خود را به صندوق انداخت. یکی از واحدهای سیار اخذ رای، در زندان قصر حضور پیدا کرد تا آرای زندانیان را که جملگی از وزرای سابق و امیران رژیم گذشته […]

روزنامه اطلاعات منتشر کرد:هویدا که به همراه برخی از افراد کابینه‎اش در زندان قصر به سر می‌برد، در رفراندوم نعیین حکومت شرکت کرد و رای خود را به صندوق انداخت. یکی از واحدهای سیار اخذ رای، در زندان قصر حضور پیدا کرد تا آرای زندانیان را که جملگی از وزرای سابق و امیران رژیم گذشته بودند، جمع‌آوری کند.

زندانیان زندان قصر، قبلا نقاضا کرده بودند ترتیبی داده شود تا بتوانند در رفراندوم شرکت کنند. به گفته شاهدان، مسئول زندان طی سخنانی به زندانیان اطلاع داد که رای آنها در سرنوشتشان تاثیری نخواهد داشت و فقط نظر و عقیده آنها در مورد شکل آینده حکومت ایران است. هویدا و اعضای کابینه‌اش به جمهوری اسلامی رای مثبت دادند.

تشریفات اخذ رای در زندان قصر عینا مثل خارج از زندان است. جمعا از ۱۵۰۰ رای قرائت شده همه آنها مثبت بوده و رای منفی از آن خارج نشد. عبدالله ریاضی رئیس مجلس شورا هم پای صندوق رای آمد و به جمهوری اسلامی رای داد. همچنین نیک‌پی شهردار و سناتور سابق به جمهوری اسلامی رای آری داد و گفت: ان‌شاءالله مبارک است. اما در پایان هر ۳ مقام با حکم دادگاه‌هایی به ریاست شیخ صادق خلخالی، به اعدام محکوم شدند و هیچ یک نوروز بعد را ندیدند.

۱۳ فروردین ۱۳۹۲ |
KHAMENEI