فایده جلو بردن ساعت چیست ؟چقدر سود برای کشورها دارد ؟

عقربه های ساعت رسمی در ایتالیا از بامداد روز یکشنبه، یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد و بدین ترتیب این کشور در هفت ماه آینده مجموعا بیش از ۵۴۳ میلیون کیلووات برق صرفه جویی می کند. به گزارش ایرنا، صرفه جویی حاصله از بجلو کشیدن عقربه های ساعت رسمی در ایتالیا از روز یکشنبه […]

عقربه های ساعت رسمی در ایتالیا از بامداد روز یکشنبه، یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد و بدین ترتیب این کشور در هفت ماه آینده مجموعا بیش از ۵۴۳ میلیون کیلووات برق صرفه جویی می کند.

به گزارش ایرنا، صرفه جویی حاصله از بجلو کشیدن عقربه های ساعت رسمی در ایتالیا از روز یکشنبه برابر با نیاز سالانه ۱۸۰ هزار خانواده است.

موسسه ترما همچنین تخمین زد که با بجلو کشیدن عقربه های ساعت رسمی، از لحاظ هزینه اقتصادی نیز در سال ۲۰۱۳ میلادی بیش از ۹۰ میلیون یورو صرفه جویی می شود .

ایتالیا از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ میلادی مجموعا بیش از شش میلیارد کیلو وات برق معادل حدود ۹۰۰ میلیون یورو صرفه جویی کرده است.

بیشترین صرفه جویی در مصرف برق مربوط به ماه اوریل (۱۲ فروردین تا ۱۲ اردیبهشت ) می شود که روزهای کوتاه تری نسبت به مابقی ماه های این دو فصل دارد.

به عقیده کارشناسان با جلو کشیدن یک ساعت در ساعات رسمی، استفاده از نور مصنوعی نیز به عقب انداخته می شود، اما فعالیت های کاری در حال انجام است.

درماه های تابستانی از ژوئن تا اوت( خرداد تا مرداد ) ، با توجه به دراز بودن طول روز نسبت به ماه اوریل، تاثیر تاخیر در روشن کردن لامپ ها در ساعات شبانه محسوس تر خواهد بود، زمانی که فعالیت های کاری دیگر تمام شده است.

عقربه های ساعت از دو بامداد روز یکشنبه در ایتالیا یک ساعت به جلو کشیده می شود و بنابراین از روز یکشنبه اختلاف ساعت ایتالیا و ایران به دو ساعت و نیم باز خواهد گشت.

۱۰ فروردین ۱۳۹۲ |
KHAMENEI