شایعه رقص آذری اوباما + تصویر

شایعه : اوباما هنگام ورود به جمهوری آذربایجان به شیوه‌ی مخصوص آذری رقصید! واقعیت:جدا از اینکه رقصیدن رئیس جمهور امریکا در بدو ورود به یک کشور تازه استقلال یافته (بر اساس عرف دیپلماتیک) تقریباً غیرممکن است؛ این عکس یک کار مضحک فتوشاپی با عکس «رمضان قدیروف» رئیس جمهور چچن است. او متهم به نقص جدی […]

شایعه : اوباما هنگام ورود به جمهوری آذربایجان به شیوه‌ی مخصوص آذری رقصید!

واقعیت:جدا از اینکه رقصیدن رئیس جمهور امریکا در بدو ورود به یک کشور تازه استقلال یافته (بر اساس عرف دیپلماتیک) تقریباً غیرممکن است؛ این عکس یک کار مضحک فتوشاپی با عکس «رمضان قدیروف» رئیس جمهور چچن است. او متهم به نقص جدی حقوق بشر و انباشت سرمایه از طریق دریافت رشوه و فروش غیرقانونی نفت است.
این گونه صفحات در شبکه های اجتماعی متأسفانه با این قبیل کارهای سخیف فتوشاپی یا بازی با کلمات، به شدت علاقمند به ایجاد شکاف میان ترک  و فارس هستند. احترام به سنت، گویش و زبان‌های محلی و منطقه‌ای و تلاش برای زنده نگهداشتن آنها از حقوق اساسی و غیرقابل بحث در هر جامعه‌ای است، اما روش آن دروغگویی، شایعه پراکنی و ایجاد تفرقه و دشمنی نیست!
منبع : گمانه
۱۰ فروردین ۱۳۹۲ |
KHAMENEI