اینفوگرافی اعتیاد به اینترنت + تصویر

بررسی‏‌های یک ساله نشان می‌‏دهد که در ایالات متحده مردم بیش از ۳۵ ساعت در هفته خیره به مانیتور رایانه هستند در واقع به مدت ۵ ساعت در هر روز! این آمار در مورد جوانان کمتر بوده و آن‌ها بیشتر مشغول ارسال و دریافت پیامک بوده‏‌اند.  

بررسی‏‌های یک ساله نشان می‌‏دهد که در ایالات متحده مردم بیش از ۳۵ ساعت در هفته خیره به مانیتور رایانه هستند در واقع به مدت ۵ ساعت در هر روز! این آمار در مورد جوانان کمتر بوده و آن‌ها بیشتر مشغول ارسال و دریافت پیامک بوده‏‌اند.

 

۱۰ فروردین ۱۳۹۲ |
KHAMENEI