نخستین نوزاد متولد شده در سال ۹۲ جایزه گرفت !

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی گزارش داد : صنایع دستی و گردشگری فارس، با هماهنگی شبکه بهداشت، درمان و معاونت بهداشت و درمان ستاد تسهیلات نوروزی، نخستین نوزاد متولد سال ۹۲ که چهار ساعت بعد از لحظه تحویل سال در نی‌ریز به دنیا آمد، به ستاد معرفی شد. جمعی از اعضا و معاونت‌های ستاد […]

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی گزارش داد : صنایع دستی و گردشگری فارس، با هماهنگی شبکه بهداشت، درمان و معاونت بهداشت و درمان ستاد تسهیلات نوروزی، نخستین نوزاد متولد سال ۹۲ که چهار ساعت بعد از لحظه تحویل سال در نی‌ریز به دنیا آمد، به ستاد معرفی شد.

جمعی از اعضا و معاونت‌های ستاد با تهیه هدیه‌ای در بیمارستان شهدا حضور یافتند و هدیه را به همراه اقلام فرهنگی به این نوزاد دختر دادند.

۷ فروردین ۱۳۹۲ |
KHAMENEI