اولین تصویر منتشر شده از فرمانده ازاد سوریه پس از ترور/عکس ۱۸+

تصویری منتشر شده از فرمانده ازاد ارتش سوریه پس از تروری نافرجانم

تصویری منتشر شده از فرمانده ازاد ارتش سوریه پس از تروری نافرجانم

۷ فروردین ۱۳۹۲ |
KHAMENEI