بدهی های خارجی ایران نصف شد !

خبرگزاری فارس نوشت : براساس آمارهای منتشر شده کل بدهی‌های خارجی ایران در سال ۹۱ کاهش یافت. طبق این گزارش، بدهی خارجی کشور که در فروردین ماه ۱۶ میلیارد و ۴۳۵ میلیون دلار بود، در پایان آذر ماه همان سال به ۸ میلیارد و ۴۷۷ میلیون دلار رسید که نشان‌دهنده کاهش ۷ میلیارد و ۹۵۸ […]

خبرگزاری فارس نوشت : براساس آمارهای منتشر شده کل بدهی‌های خارجی ایران در سال ۹۱ کاهش یافت.

طبق این گزارش، بدهی خارجی کشور که در فروردین ماه ۱۶ میلیارد و ۴۳۵ میلیون دلار بود، در پایان آذر ماه همان سال به ۸ میلیارد و ۴۷۷ میلیون دلار رسید که نشان‌دهنده کاهش ۷ میلیارد و ۹۵۸ میلیون دلاری در مدت ۹ ماه است.

در این میان بدهی‌های کوتاه‌مدت با ۶ میلیارد و ۶۲۱ میلیون دلار کاهش از ۷ میلیارد و ۷۲۲ میلیون دلار به یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار رسیده و بدهی‌های بلند مدت و میان مدت از ۸ میلیارد و ۷۱۴ میلیون دلار به ۷ میلیارد و ۳۷۶ میلیون دلار کاهش یافته است.

۵ فروردین ۱۳۹۲ |
KHAMENEI